Một chú chó lớn trên một chút, giường kitty

Đây là sự sắp xếp chỗ ngồi tại nhà của chúng tôi:

Hai chú mèo con trên một chiếc giường chó lớn.

Một chú chó lớn trên một chút giường kitty.

Đôi khi chỉ có một kitty trên giường lớn chó.

Và trong một số trường hợp có hai chú mèo con trên giường lớn chó.

“Ồ, tốt.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *