Tiến sĩ Latonia Craig đã đặt tên cho sự đa dạng trưởng, công bằng cũng như cảnh sát bao gồm của Hiệp hội Y khoa Thú y Hoa Kỳ

Latonia Craig, Ed.D., một nhà giáo dục, học giả cũng như trợ lý trưởng khoa cho Đại học Purdue tại Đại học Purdue của Thú y, vừa được đặt tên gần đây của Hiệp hội Y khoa Thú y Hoa Kỳ, sự đa dạng trưởng của Hiệp hội Y khoa Thú y, vốn chủ sở hữu cũng như Cán bộ đưa vào.

Tiến sĩ Craig sẽ bắt đầu chức năng mới của mình tại AVMA vào đầu tháng 9, Chủ tịch AVMA Jose Arce tuyên bố khi công bố cuộc hẹn của bà.

Là một trong những hiệp hội thú y lớn nhất cũng như nổi bật nhất trên thế giới, AVMA có cơ hội duy nhất để thúc đẩy DEI trong nghề nghiệp của chúng tôi, cũng như đó là một chức năng cũng như nghĩa vụ mà tổ chức của chúng tôi đã chấp nhận, Tiến sĩ Tiến sĩ Tiến sĩ Arce nói. Chúng tôi yêu cầu một cảnh sát trưởng Dei có thể lãnh đạo, ảnh hưởng cũng như hợp tác với các bên liên quan chính, cũng như bề rộng kinh nghiệm của Tiến sĩ Craig, cũng như công việc rộng rãi với giáo dục y tế thú y khiến cô trở thành lựa chọn hoàn hảo.

Tôi rất vui vì Tiến sĩ Craig sẽ tham gia cùng chúng tôi để lãnh đạo các sáng kiến ​​DEI của chúng tôi, ông nói, Tiến sĩ Janet Donlin, cảnh sát trưởng điều hành của AVMA, cũng như Phó chủ tịch điều hành. Nền tảng của cô cũng như hồ sơ thành công trong việc tiến bộ DEI sẽ hỗ trợ y học thú y cuối cùng trở thành một nghề đa dạng hơn. Sự đa dạng cao hơn giữa y học thú y sẽ tăng cường các nhóm thú y cũng như cho phép chúng tôi phục vụ một nhóm khách hàng đa dạng dần dần hiệu quả hơn.

Tiến sĩ Craig cho biết, tôi vô cùng vinh dự cũng như hào hứng tham gia AVMA khi tổ chức cố tình tìm cách nâng cao sự tồn tại của mình trong không gian DEI, Tiến sĩ Craig nói. Không có thời gian nào tốt hơn bây giờ. Tôi vững chắc để phục vụ trong một phương pháp chào đón cũng như bao gồm cho tất cả mọi người. Tương tác cũng như hỗ trợ sẽ là cần thiết để công việc này hoàn toàn biến đổi, hiệu quả, cũng như có ý nghĩa.

Tôi mong muốn làm việc với các thành viên tổ chức cũng như tích hợp các ý kiến ​​của họ vào việc thiết lập các nỗ lực DEI bền vững, lâu dài phản ánh nhu cầu của tổ chức cũng như các thành viên mà nó phục vụ, cô nói.

Là giám đốc của Dei, Tiến sĩ Craig sẽ là thành viên của đội ngũ lãnh đạo cấp cao của AVMA. Các nghĩa vụ chính của cô sẽ bao gồm ứng dụng liên tục cũng như thúc đẩy chiến lược, chương trình, đào tạo, cũng như nỗ lực của AVMA; hỗ trợ các nỗ lực để thu hút, thiết lập cũng như giữ lại kỹ năng đa dạng trong ngành thú y, ngoài việc theo dõi sự phát triển hướng tới mục tiêu đó; cũng như cải thiện sự hiểu biết cũng như đánh giá cao cho DEI cũng như sự hiểu biết về văn hóa trong suốt y học thú y. Tiến sĩ Craig sẽ là người liên lạc nhân sự AVMA, cho Ủy ban AVMA/AAVMC, cho một ngành thú y đa dạng, công bằng cũng như bao gồm và sẽ hợp tác với các thành viên AVMA, chỉ định cũng như các tổ chức thú y đồng minh, các nhóm quan hệ cũng như các bên liên quan khác.

Tiến sĩ Craig đã từng là trợ lý trưởng khoa tại Purdue CVM kể từ năm 2019, dẫn đầu một quy trình lập kế hoạch chiến lược DEI toàn trường. Cô tạo điều kiện cho việc tuyển dụng một nghề nghiệp thú y đa dạng hơn với các nỗ lực lập trình đường ống có chủ ý cũng như đào tạo DEI liên tục cũng như các hội thảo. Thành tích của cô bao gồm dẫn đầu bác sĩ thú y đã giành giải thưởng! Chương trình Pipeline tuyển dụng, hỗ trợ, cũng như giữ lại sinh viên tổ chức cao, sinh viên đại học, cũng như các học viên DVM trình bày suy nghĩ về lĩnh vực thú y. Năm 2021 cũng như năm 2019, bác sĩ thú y lên! đã có các chương trình truyền cảm hứng trong Giải thưởng STEM cũng như Giải thưởng Giáo dục Đại học về Đa dạng (HEED) cho các tổ chức chuyên gia vào năm 2021 cũng như năm 2020. Dưới sự lãnh đạo của Tiến sĩ Craig, Purdue CVM cũng được đặt tên gần đây là một nhà vô địch đa dạng bằng cách hiểu biết về sự đa dạng Tạp chí, lần đầu tiên ấn phẩm đã trao danh dự đó cho một trường đại học thú y.

Trước bối cảnh của mình tại Purdue, Tiến sĩ Craig là Giám đốc tuyển dụng sau đại học cũng như duy trì sự đa dạng tại Viện nghiên cứu liên ngành cũng như sau đại học, cung cấp tư vấn cũng như lãnh đạo về mọi nỗ lực đa dạng. Các chức năng trước đây của cô bao gồm cố vấn cũng như tư vấn học tập tại các tổ chức khác nhau. Tiến sĩ Craig đã được giới thiệu trên trang bìa của tạp chí Lady Lady ngày nay cũng như được chọn làm Top bốn mươi dưới 40 người được vinh danh trong tạp chí kinh doanh đầu tiên của Louisville.

Tiến sĩ Craig có một bác sĩ giáo dục, bằng lãnh đạo của Đại học Spalding ở Kentucky, bằng thạc sĩ về lãnh đạo học thuật của Đại học Cincinnati cũng như các nghiên cứu của Pan-Châu Phi từ Đại học Louisville, cũng như bằng BA về Khoa học Chính trị từ Louisville từ Louisville từ Louisville .

AVMA cũng như AAVMC tiết lộ khoản bồi thường mới để giải quyết sự đa dạng thú y, vốn chủ sở hữu cũng như bao gồm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *