Một cuộc đi bộ trong công viên

Josh người yêu của tôi, con át chủ bài của tôi cũng như tôi vừa trở về từ một chuyến đi ba lô ở phía tây Bắc Dakota. Tôi tin rằng tôi đã xuất bản một số hình ảnh thay vì cố gắng thảo luận về phong cảnh đáng yêu. Nếu bạn có cơ hội, hãy ghé thăm Công viên quốc gia Teddy Roosevelt. Chúng tôi đã thấy bất cứ ai khác trong công viên!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *