Thử thách 30 ngày: Dạy chú chó của bạn Năm lệnh mới (Ngày 17)

Ace đã thực hiện lệnh ngay hôm nay! chàng trai tốt! Anh ấy chỉ làm điều đó một lần, mặc dù. Tôi thực sự đã thực hiện một vấn đề lớn khi anh ấy làm đúng, giống như anh ấy vừa giành được huy chương vàng Olympic (anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã có). Bây giờ anh ta đang dần cải thiện trên cả năm lệnh. Hy vọng trong 10 ngày tới hoặc lâu hơn, Ace có thể khiến tất cả chúng xuống.

Tôi đang làm việc để nói mỗi lệnh chỉ một lần và không lặp lại chúng. Ace thường sẽ cho tôi một cái nhìn bối rối, và tôi khó có thể lặp lại từ ba hoặc bốn lần.

Hôm nay là ngày 17 của thử thách 30 ngày của tôi để dạy con chó của tôi năm mệnh lệnh mới. Nhấn vào đây để xem tất cả các bài viết thử thách của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *