Fargo Marathon

Bạn tôi Maren và tôi đã giành được cuộc đua marathon nửa xa.

Cả hai chúng ta. ?

Thật không may, không có con chó nào được phép trong khóa học.

Tôi đã hoàn thành cuộc đua trong khoảng 2 giờ 6 phút. Không phải là tốt nhất cá nhân của tôi, nhưng nhanh hơn năm ngoái.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *